Lưu trữ ITS - Thư viện an ninh
ĐANG TẢI

Gõ để tìm kiếm

Những thách thức và hạn chế của các giải pháp tự động nhận dạng bản số dựa trên đám mây
Tại sao tự động nhận dạng bản số (ANPR) dựa trên đám mây sẽ giúp ích rất nhiều cho các hệ thống giao thông thông minh (ITS)
xe_tu_lai_la_mau_chot_cho_he_thong_giao_thong_thong_minh_va_tu_dong_hoa_cong_nghiep