Lưu trữ ZKTeco - Thư viện an ninh
ĐANG TẢI

Gõ để tìm kiếm

Kiểm soát ra vào và công nghệ hình ảnh nhiệt
Giải pháp sinh trắc học không tiếp xúc của ZKTeco làm giảm nguy cơ vi trùng lây lan.